Tereny zielone, wycinka drzew

– wycinka i przycinka drzew i krzewów,

– koszenie,

– porządkowanie terenów zielonych.