Prace ogólnobudowlane i prace ziemne

– układanie kostki brukowej,

– układanie chodników, krawężników, obrzeży

– opaski wokół budynków,

– równanie terenu,

– odwodnienia,

– zewnętrzne zagospodarowanie terenu: ogrodzenia panelowe, wiaty itd.