Prace porządkowe; opróżnianie mieszkań, piwnic, strychów itp.

– porządkowanie terenów zewnętrznych (place budowy, parki, ulice, parkingi, tereny zakładowe, ogrody, boiska itp.),

– mycie ciśnieniowe,

– opróżniania mieszkań, piwnic, strychów itp. Wynoszenie, wywóz i utylizację niepotrzebnych mebli i przedmiotów.